วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำคมสู้ชีวิต

"Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it."

- - D.Kaye - -

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

- - D.Kaye - -

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."

- - T.Roosevelt - -

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

- - T.Roosevelt - -

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

"Obstacles are those frightful things you see

when you take your eyes off your goals."

- - Anonymous - -

อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

when you take your eyes off your goals."

- - Anonymous - -

อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

"The only thing in life achieved without effort is failure."

- - Anonymous - -

มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

-"He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all."
- - Anonymous - -
เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน
เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป
เขา..สูญเสียมากกว่า
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา
เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ-ความหวังคือแรงบันดาลใจแห่งชีวิต

-พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้

-หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง

-หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง

-ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

-ชะตาฟ้าลิขิต...แต่ชีวิตนะของกู^^

-ชะตาฟ้าลิขิต...แต่ชีวิตนะของกู^^

-ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ

-กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ไม้ไผ่ก้อไร้เทียมทาน

-ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น